Top 10 bedrijven met het laagste percentage culturele diversiteit

DEPT Nederland: 4%
Eneco: 6%
Aegon Nederland: 6%
MediaMonks: 7%
Nationale Nederlanden: 7%
Exact Nederland: 7%
Deloitte Nederland: 7%
iProspect: 8%
Aethon: 8%
Allianz Nederland: 9%

Hierboven ziet u een overzicht van bedrijven en het percentage van hun werknemers met een andere culturele achtergrond. De data is gebaseerd op gegevens vanuit social media bij bedrijven met minimaal 150 medewerkers. Op dit moment zijn bedrijven in de Randstad geanalyseerd i.v.m. met de culturele diversiteit in de Randstad. Tussen 22 en 28 februari 2018 zijn er in totaal 106 bedrijven geanalyseerd die gezamenlijk meer dan 68.000 medewerkers hebben.

Verdere bevindingen


Diversiteit zorgt voor kansen

Diversiteit gebaseerd op geslacht leidt voor bedrijven tot 15% meer kans op een beter financieel resultaat en culturele diversiteit tot 35% meer kans op een beter financieel resultaat, aldus onderzoek van McKinsey.

Waarom bestaat deze website?

Om te laten zien dat er veel bedrijven zijn die niet kiezen voor diversiteit

Probleem

In juni 2015 publiceerde Panteia, een onafhankelijk onderzoeksbureau, de onderzoeksresultaten van hun praktijktest over discriminatie in de wervings- en selectiefase. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaruit bleek dat er sprake was van arbeidsmarktdiscriminatie naar etniciteit.

In januari 2018 liet Tros Radar zien dat slechts 33% van de uitzendbureaus opdrachtgevers weigerde die discrimineerden en 47% had er geen probleem mee. Discriminatie op etniciteit bij uitzendbureaus is niet nieuw. In 2012 kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau al met de conclusie dat uitzendbureaus discrimineren gebaseerd op etniciteit.

Bewuste discriminatie of onbewuste vooroordelen?

Hoewel er in de afgelopen 15 jaar steeds meer Nederlanders met een buitenlandse afkomst afstuderen met een Bachelor of Masters diploma, is het percentage dat werkzaam is bij grotere bedrijven vrij klein, vooral binnen bepaalde branches. Onduidelijk is of er sprake is van bewuste discriminatie of onbewuste vooroordelen.

In het buitenland zijn verschillende bedrijven bezig met het aanpakken van dit probleem. Enkele voorbeelden zijn Colgate, Ernst & Young, General Electric, Marriott en Visa Europe. Het wordt tijd dat Nederlandse bedrijven hier ook bewust mee bezig zijn. Positieve discriminatie is echter geen oplossing.

Hoe is de data verzameld?

Een algoritme analyseert de gegevens van medewerkers op social media. Er wordt uitsluitend gekeken naar medewerkers die in Nederland wonen en werken bij een vestiging van het bedrijf in Nederland. Aan de hand van openbare gegevens die zij zelf beschikbaar stellen, waaronder hun naam, geboorteplaats en profielfoto, wordt er gekeken naar hun etniciteit. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd om een totaal percentage te berekenen per bedrijf en per gemeente, vervolgens worden ze vernietigd. De gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinde.

Diversiteitsbeleid bij bedrijven

Opvallend is dat een aantal bedrijven met het laagste percentage culturele diversiteit wel in hun communicatie actief zijn in het aankaarten van diversiteit. Echter in dezelfde communicatie gebruiken sommige van deze bedrijven beeldmateriaal dat hun gebrek aan diversiteit juist bevestigt.

Gedragscode bij Aegon

Aegon heeft al jaren een gedragscode waarbij ze actief beleid bevorderen dat discriminatie op de werkvloer ontmoedigt en diversiteit bevordert. Echter, gebaseerd op de cijfers vertaalt dit zich niet daar een actief beleid in de praktijk als het gaat om culturele diversiteit.

Deloitte

"Om dit talent binnen te halen en te houden hebben we bij Deloitte een werkomgeving gecreëerd waarin plaats is voor verschillen. Een gevarieerd personeelsbestand met medewerkers van verschillende afkomst, geslacht en leeftijd is daarbij onmisbaar".

Beleid Nationale Nederlanden

Ook Nationale Nederlanden zegt een beleid te hebben om diversiteit te bevorderen. "We geloven dat ons personeelbestand een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving... Het gaat om het aanstellen van mensen die van elkaar verschillen op het vlak van ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid..."

53% van de inwoners van de gemeente Den Haag heeft een migratieachtergrond volgens gegevens van het CBS, landelijk is dit 23%. Met slechts 7% van de medewerkers met een andere culturele achtergrond is het personeelsbestand van Nationale Nederlanden zeker geen afspiegeling van de samenleving in Den Haag of die van Nederland.

Voor vragen kunt u contact openemen met Arash Rahmani via .